کالاها از چه طریقی ارسال می شوند؟

ما از روش ارسال پستی برای رساندن کالا به مشتریان خود استفاده می کنیم