آیا کالاهایی که در سایت اسپوتا مجیک شاپ بفروش می رسد اصل هستند؟

با توجه به اینکه در سایت اسپوتا مجیک شاپ غیر از کالاهایی که خود اسپوتا مجیک شاپ فروشنده آن است ، فروشندگان دیگری فعالیت ندارند تمام کالاها اصل هستند.